Věda a výzkum - Poskytované služby

Společnost TELMONT Nymburk s.r.o. se od roku 2015 intenzivně věnuje také oblasti výzkumu a vývoje a to ve spojení s moderními bezpilotními prostředky, tzv. drony. Jedná se především o problematiku praktického uplatnění těchto moderních technologií v oblasti stavebnictví, vodohospodářství, zemědělství a lesnictví.

Odborný tým společnosti je složen především z odborníků z akademické sféry, ale také z mnoha praktiků s bohatými zkušenostmi.

Stavebnictví

Díky vlastní mnohaleté zkušenosti v oblasti stavební výroby a výkonu technických dozorů stavebníka společnost disponuje širokým týmem odborníků a externích spolupracovníků pro danou oblast. Díky každodenní přítomnosti na stavbách pak má výzkumný tým společnosti každodenní příležitost k případnému testování nových technologií.

Zemědělství, lesnictví a vodohospodářství

Členové výzkumného týmu disponují rozsáhlými znalostmi a odbornými zkušenostmi o vztahu technologií a staveb k zemědělství a lesnictví, především s ohledem na půdu, zavlažování a vodní toky. Výzkum vedou odborníci z Katedry vodních zdrojů (ČZU), která se zaměřuje na půdní fyziku, půdní hydrologii, vztah hornin a vodních zdrojů, a na hospodaření s vodními zdroji v zemědělství.

Tým společnosti je schopen modelovat dopady zemědělské a jiné hospodářské činnosti na okolní krajinu vzhledem k její struktuře, biodiverzitě a ekologické stabilitě. Specialisté na lesy, ochranu rostlin před škůdci a hospodářská zvířata jsou schopni posoudit dopad technologií s ohledem na udržitelné hospodaření ve venkovské krajině a vyhodnocovat dopad zásahů člověka do krajiny.