Věda a výzkum - Odborný tým

Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.

Prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc. působí od roku 2000 jako profesor na České zemědělské univerzitě v Praze, v současné době jako vedoucí katedry vodních zdrojů na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Zabývá se především vztahy mezi vodou a půdou a využitím a ochranou vodních zdrojů. Je členem mnoha českých i mezinárodních institucí pro koordinaci a podporu vědy v oblasti vodních zdrojů, např. ICID nebo CAAS.

Prof. Ing. Vilém Podrázský

Prof. Ing. Vilém Podrázský je zkušeným pedagogem na Katedře pěstování lesů, na Fakultě lesnické a dřevařské, na České zemědělské univerzitě v Praze. Zabývá se především půdou, klimatem a lesními porosty a jejich vzájemnou dynamikou. Kromě výuky pracuje na několika programech Ministerstva zemědělství v oblasti lesního hospodářství a publikuje v českých i zahraničních vědeckých periodikách.

Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.

Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. působí na Katedře speciální zootechniky, na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, na České zemědělské univerzitě v Praze. Jeho primární oblastí výzkumu je problematika zemědělství, o které pravidelně publikuje v českých i zahraničních periodikách.

Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.

Ing. Markéta Miháliková, Ph.D. působí na Katedře vodních zdrojů, na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, na České zemědělské univerzitě v Praze. Zabývá se půdou a její dynamikou vzhledem k zavlažování a dalšími oblastmi hydropedologie.

Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.

Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. působí na Katedře ochrany rostlin, na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, na České zemědělské univerzitě v Praze. Zabývá se pesticidy, fungicidy a ostatními metodami ochrany rostlin před škůdci a nemocemi.