Činnost TDS - Projektový tým

Ing. Jiří Kuba

Ing. Jiří Kuba je zapsán Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT a je činným v oblasti výstavby a TDS od roku 1995. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby (č. autorizace 4056) avšak díky mnohaletým zkušenostem je obeznámen se všemi druhy staveb. Za dobu trvání své více než 40 leté praxe projektanta, vypracoval mnoho úspěšných vodohospodářských staveb, především pak vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.

Ing. Otakar Otta

Ing. Otakar Otta se v oblasti stavebnictví pohybuje posledních 20 let, z nichž se již více než 10 let úspěšně věnuje také činnosti TDS. Podílel se tak nejen na stavbách vodohospodářského charakteru, ale také na všech druzích pozemních staveb, nebo na výstavbě komunikací.