O společnosti

Společnost TELMONT Nymburk, s.r.o. působí na trhu více jak 15 let a specializuje se na několik oblastí specializovaných služeb. Základem její mnohaleté činnosti je především provádění profesionálního technického dozoru stavebníka / investora. TELMONT Nymburk, s.r.o. zajišťuje tak každoročně pro své klienty technické dozory na stavbách s realizační hodnotou až v řádu stovek miliónů korun.

Naše zkušenosti

Tým odborníků se může opřít o dlouholeté zkušenosti v oboru stavebnictví a zejména pak o množství úspěšně zrealizovaných technických dozorů v oblasti vodohospodářských staveb a ČOV. Zkušenosti jsou založeny na vlastním firemním zázemí ale i na spolupráci s odborníky pro daný obor v reálném čase.

Velkou výhodou společnosti je pozitivní zkušenost s realizací technických dozorů na akcích, které jsou financovány z evropských strukturálních fondů nebo jinak podpořeny dotací z evropských nebo místních zdrojů. V této oblasti je nejdůležitější pochopení specifik a požadavků rozličných operačních programů a jejich splnění. V tomto směru tak má společnosti dlouhodobě velmi dobré výsledky.

Další služby

Mezi další služby společnosti patří také znalecká činnost v oblasti ekonomiky, konkrétně oceňování a odhady motorových vozidel, strojů a jiných movitých zařízení. Tato činnost je vykonávána znalci, kteří splňují náležitosti dané zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a mají jak odbornou způsobilost, tak více než 20 let praxe v oboru.

Od roku 2015 se pak společnost velmi intenzivně věnuje také oblasti výzkumu a vývoje a to především v oblasti bezpilotních leteckých prostředků, tzv. dronů. Cílem této činnosti je především najít místo pro tyto pokroková zařízení nejen v oblasti stavebního průmyslu, ale také v oblasti zemědělství, ochrany vodních ploch, nebo lesnictví.