Znalecká činnost - Znalecký tým

Ing. Otakar Otta

Ing. Otakar Otta je soudním znalcem v oborech ekonomika a strojírenství s více než 20 letou praxí. V rámci výkonu znalecké činnosti se specializuje na odhady motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství a oceňování movitých věcí obecně.

Ing. Marek Koplík

Ing. Marek Koplík vystudoval obor oceňování majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Následně externě spolupracoval jako znalec například se Znaleckým ústavem Národohospodářské fakulty VŠE a s dalšími subjekty.